22 januari 2024

Huis kopen: welke verzekeringen heb ik nodig?

Een goed verzekerd man is er twee waard... Koop je een woning, sluit dan zeker een schuldsaldoverzekering en brandverzekering af. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen en soms verplicht om een lening te bekomen.

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering (SSV) is een verzekering die je beschermt bij het afbetalen van je woonlening (hypothecaire lening) in geval van overlijden. Het is iets waar we liever niet aan denken: maar stel dat je komt te overlijden op het moment dat je lening nog niet volledig is afbetaald, dan zal je verzekeringsmaatschappij het nog niet betaald bedrag aan de bank betalen. Je erfgenamen moeten dan de lening niet overnemen. 

Bij de meeste banken is deze verzekering verplicht om een woonlening te bekomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verzekeringspremie te betalen. Ofwel betaal je een eenmalige premie in één keer. Ofwel betaal je periodiek een vaste premie. Je betaalt dan elke keer hetzelfde bedrag, dat uiteraard kleiner is dan de eenmalige premie. Een derde mogelijkheid is het periodiek betalen van een premie waarvan het bedrag telkens verschilt. De verzekeraar meet ieder jaar hoe groot het risico is dat hij het kapitaal moet terugbetalen. Dat risico hangt af van je leeftijd en van het schuldsaldo, dat jaar na jaar afneemt.

Brandverzekering

In principe is een woningverzekering – ook wel brandverzekering genoemd – niet verplicht, maar is ze wel sterk aanbevolen. Veel banken zullen bij het afsluiten van een woonlening aanraden of zelfs eisen om een brandverzekering af te sluiten. Het is sowieso aangeraden om de verzekering af te sluiten zodra je de onderhandse overeenkomst tekent. 

De brandverzekering dekt veel meer dan alleen maar brandschade. Ook volgende risico’s kunnen gedekt worden: waterschade, diefstal, glasbreuk, storm en hagel, ontploffing, natuurrampen, …

De verzekering dekt de schade aan je woning met erg volledige basisdekkingen. Daarnaast voorziet ze op grond van een aantal aanvullende dekkingen ook in de vergoeding van kosten die uit het schadegeval voortvloeien bv. kosten voor het slopen van beschadigde goederen, huisvestingskosten als de woning onbewoonbaar is geworden, expertisekosten, … Het is belangrijk om na te gaan welke risico’s al dan niet door de polis worden gedekt.

De premie van de verzekering is afhankelijk van de oppervlakte en de geschatte waarde van de woning en de inboedel. Als je je woning uitbreidt of renoveert, vergeet dan zeker je verzekeraar niet te contacteren. Deze werken verhogen mogelijk de waarde van je woning, en daarom moet de polis worden aangepast. Anders loop je het risico onderverzekerd te zijn.

Wat bij een appartement?
In appartementsgebouwen zal de syndicus voor het gebouw een collectieve brandverzekering afsluiten. De verzekeringspremie maakt deel uit van de algemene onkosten, waarin elke mede-eigenaar zijn aandeel moet betalen. Als eigenaar sta je wel nog in voor de verzekering van je eigen inboedel.

Bundelverkoop
Wie bij de bank een lening afsluit, krijgt vaak een korting op zijn krediet wanneer je bij diezelfde bank een brand- of schuldsaldoverzekering aangaat. Die bundelverkoop bindt klanten aan hun bank. Een nieuw, recent wetsontwerp zorgt er echter voor dat banken hun klanten niet langer meer kunnen ‘gijzelen’. De nieuwe regeling geeft klanten na een derde van de looptijd van de lening hun vrijheid terug. Wie vanaf dan ergens anders een nieuwe verzekering afsluit, zal de korting op het hypothecair krediet niet langer kunnen verliezen.

Verzekering gewaarborgd wonen

Wie een woonlening afsluit om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, kan via de Vlaamse overheid de gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. De verzekering loopt over een periode van tien jaar. Word je tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan kan je na een wachttijd van drie maanden een tegemoetkoming ontvangen voor de afbetaling van je lening voor maximaal drie jaar. Je kan de verzekering op de website van het Vlaams Woningfonds aanvragen.

Bron: Spotto


Huis kopen: welke verzekeringen heb ik nodig?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x