4 januari 2024

Welke aankoopkosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Naast de aankoopprijs zijn er bij de aankoop van een woning nog een aantal extra kosten. Onder deze aankoopkosten vallen onder meer het ereloon van de notaris en de registratierechten. We lijsten deze aankoopposten even op zodat je hiermee rekening kan houden wanneer je een woning wil kopen.

Registratierechten of btw

Bij elke registratie van een akte moet je in België belastingen betalen, de registratierechten of verkooprechten. Het bedrag hangt af van de regio waarin de woning is gelegen. Voor een bestaand huis bedragen deze belastingen in Vlaanderen sinds 1 januari 2022 3% van de verkoopprijs en 12,5% in Brussel en in Wallonië

Wanneer je een nieuwbouwwoning van een bouwpromotor koopt dan moet je btw betalen in plaats van registratierechten. Het normale tarief is 21%. Koop je een nieuwe sociale woning van het OCMW, dan betaal je hierop 12% btw. Koop je een nieuwbouw bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of bij een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting, dan betaal je 6% btw. 

Koop je een nieuwbouw of een huis dat nog in aanbouw is? Dan kan je vragen om de verkoop onder de btw-verplichting te laten vallen. Op die manier betaal je enkel registratierechten op de grond (10%) en btw op het huis (21%). 

Aktekosten

Dit zijn de kosten die de notaris aanrekent voor administratieve formaliteiten. Om een aankoopakte op te stellen, moet de notaris immer verschillende zaken opzoeken en bepaalde documenten opvragen: een uittreksel uit het kadaster opvragen, stedenbouwkundige opzoekingen … De kosten hiervan worden aan de koper doorgerekend. Hiervoor bestaan geen vastgelegde bedragen. De kosten worden bepaald door de complexiteit van het dossier en de tarieven in de streek. 

Wie een huis koopt, klopt quasi altijd aan bij de bank voor een woonlening (of hypothecaire lening). Deze lening moet ook geregistreerd worden door een notariële akte, waarbij ook enkele kosten komen kijken.

Ereloon van de notaris
Het ereloon vormt de werkelijke vergoeding voor de notaris. Het is het bedrag dat de notaris aanrekent voor het opstellen van de akte en de begeleiding van de aankoop van de woning. Het ereloon werd door middel van berekeningsschijven in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Het bedrag van het ereloon is degressief: hoe hoger de schijf waarbinnen de aankoopprijs valt, hoe lager het percentage dat de notaris als ereloon kan aanrekenen. Hou er ook rekening mee dat er bovenop het ereloon nog een btw van 21% moet betaald worden.

Andere kosten

Naast deze algemene extra kosten bij aankoop van een woning komen er nog een aantal variabele kosten kijken waarmee je best rekening houdt bij het opstellen van je budget, zoals verzekeringskosten en verhuiskosten.

De vastgoedmakelaar is op de hoogte van de kosten bij aankoop van een woning en zal je hierover informeren. Zo kan jij op voorhand goed inschatten of de woning al dan niet binnen je budget valt

Bron: Spotto

Welke aankoopkosten zijn er bij de aankoop van een woning?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x