27 november 2023

Wat is de onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis?

Wanneer koper en verkoper een akkoord hebben bereikt over de verkoop van de woning, kan de onderhandse of voorlopige overeenkomst worden opgesteld en getekend. Deze voorlopige overeenkomst wordt ook wel het compromis genoemd. Opgelet: eens getekend is de verkoop definitief.

Deze onderhandse overeenkomst is het bewijs dat het contract is gesloten tussen koper en verkoper en zal later als basis dienen voor de notariële of authentieke akte van aankoop. De notaris is gebonden door de bepalingen die in deze onderhandse overeenkomst zijn opgenomen. Eenmaal getekend kan de onderhandse verkoopovereenkomst niet meer worden geannuleerd. De verkoop is dus definitief na het tekenen.

Vier maanden voor notariële akte

Tussen de ondertekening van de onderhandse overeenkomst en de notariële akte verlopen doorgaans maximaal vier maanden. Binnen deze termijn dienen alle nodige documenten en attesten worden opgevraagd en moeten de verkooprechten (registratierechten) worden betaald.

Voorschot

Bij de ondertekening van de onderhandse overeenkomst betaal je als koper meestal een voorschot

Opschortende en ontbindende voorwaarde

Soms gebeurt het dat verkoper en koper overeenkomen dat de verkoop pas doorgaat als er een bepaalde voorwaarde wordt vervuld (bijvoorbeeld het bekomen van een hypothecaire lening), of dat de verkoop wordt geannuleerd in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een stedenbouwkundige vergunning). In het eerste geval spreekt men van een opschortende voorwaarde. In het tweede geval van een ontbindende voorwaarde.

De vastgoedmakelaar

De vastgoedmakelaar stelt de onderhandse verkoopovereenkomst op. Alle voorwaarden van de verkoop worden hierin vastgelegd: de prijs, het moment dat je de woning in bezit mag nemen, het voorschot, de keuze van de notaris, … Het is belangrijk dat deze verkoopovereenkomst correct en volledig is. Stel daarom nooit zelf een onderhandse verkoopovereenkomst op.

Op het moment dat de overeenkomst wordt getekend, moet de verkoper een aantal documenten en attesten aan de koper kunnen voorleggen zoals het bodemattest, energieprestatiecertificaat (EPC), elektriciteitsattest, … Het is ook de vastgoedmakelaar die ervoor zorgt dat al deze nodige documenten en attesten aanwezig zijn de verkoop.

Bron: Spotto

Wat is de onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x